Mới đây tập đoàn BMW đã thành lập một Diễn đàn về sản xuất cao su tự nhiên bền vững với quy mô toàn cầu (GPSNR) tại Singapore.

BMW đã phối hợp với đại diện của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngành chế biến cao su và các nhà cung cấp lốp xe để thành lập GPSNR độc lập với quy mô toàn cầu.

Mục đích của diễn đàn là làm sao để toàn bộ chuỗi giá trị cao su tự nhiên được đánh giá đúng vị trí của nó, công bằng hơn và là sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành công nghiệp tiêu thụ cao su tự nhiên nhiều nhất.

Cao su được làm từ mủ cao su tự nhiên. Hầu hết cao su được trồng trọt ở Đông Nam Á, trải rộng trên diện tích hơn tám triệu héc ta. Nhưng có trên 80% cao su tự nhiên được trồng nhỏ lẻ, làm cho việc theo dõi các điều kiện về xã hội và môi trường trở nên khó khăn.

Tập đoàn BMW chỉ mua cao su tự nhiên một cách gián tiếp. Tuy nhiên, sự minh bạch và tính bền vững xuyên suốt chuỗi giá trị là một phần không thể thiếu trong triết lý của Tập đoàn. Vì vậy, trong những năm qua, tập đoàn đã cõ những bước tiến lớn buộc các nhà sản xuất lốp phải cam kết phát triển bền vững. Chỉ riêng Tập đoàn BMW, thì mỗi năm cũng đã cần khoảng 24.000 tấn cao su tự nhiên làm nguyên liệu sản xuất lốp xe.

Tất cả các thành viên sáng lập GPSNR cùng nhau cam kết thực hiện 12 nguyên tắc để cải thiện các điều kiện xã hội và môi trường canh tác cây cao su và thúc giục các đối tác kinh doanh của họ tập trung hơn vào phát triển bền vững. Diễn đàn cũng ra thêm các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng và đảm bảo hơn nữa sự minh bạch cho chuỗi cung ứng.

Diễn đàn toàn cầu về phát triển bền vững ngành cao su tự nhiên do các nhà điều hành dự án công nghiệp sản xuất lốp xe (TIP) khởi xướng, là một phần của diễn đàn do Hội đồng kinh doanh về phát triển bền vững (WBCSD) sáng lập. Hơn 200 công ty hàng đầu thế giới cùng hợp tác trong WBCDS để thúc đẩy sự tiến bộ trong phát triển bền vững.

Hiện tại, có khoảng hơn 50 cơ quan và tổ chức đang tham gia GPSNR – chủ yếu là các nhà sản xuất và cung ứng lốp xe. Ngành công nghiệp ô tô và các tổ chức phi chính phủ cam kết bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện làm việc ở cấp độ quốc tế.

Tập đoàn BMW là hãng sản xuất ô tô duy nhất có đại diện trong Ban chấp hành.